Welcome to the home of www.chiangrai1.go.th
เว็บไซต์ใหม่ : คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ สพป.เชียงราย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-5371-7050, 0-5360-0189, 0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668 E-mail: chiangrai1@hotmail.com, cr1obec@gmail.com
เว็บไซต์เดิม : คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เดิม สพป.เชียงราย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-5371-7050, 0-5360-0189, 0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668 E-mail: chiangrai1@hotmail.com, cr1obec@gmail.com
Date Created: Tue May 18 19:07:28 2021

WEBMASTER By ร้านเชียงรายโมเดิร์นคอมพ์