Get Adobe Flash player
บล็อกประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สพป.เชียงราย เขต 1

เครือข่าย E-network

ข้อมูลพื้นฐานสพป.เชียงราย 1

ข้อมูล Update จากระบบ e-Me Evaluation เชียงราย
ข้อมูลบุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการติดตามฯ
รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. สพป.
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เชียงราย
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2554

ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2553
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2553

ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2552
โหลดสารสนเทศปีการศึกษา 2552

ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2551
สารสนเทศปีการศึกษา2550-2551

ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2550
จำนวนนักเรียน/ครูจังหวัดชร.
จำนวนนักเรียน/ครูสพป.1(สามัญ.)
จำนวนนักเรียน/ครูสพป.1(สปช.)
นักเรียน/ครูสพป.1(ศ.พิเศษ)
นักเรียนรายโรงชร.1(สปช.เดิม)
นักเรียนรายโรงชร.1(ขยายโอกาส.)
นักเรียนรายโรงชร.1(สามัญ.เดิม)
นักเรียนรายโรงเขต1(ศ.พิเศษประถม)
นักเรียนรายโรงเขต1(ศ.พิเศษมัธยม)

ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2550
ข้อมูลโรงเรียน -นักเรียน ทุกสังกัดในเขต
อัตราส่วน นร ต่อห้อง+ นร ต่อ ครู
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส
ข้อมูลเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้ง 4 เขต
สารสนเทศปีการศึกษา2549-2550
e-News สพป.อุบล เขต 2
e-News สพป.อุบล เขต 5
e-News สพม.36
e-News สพม.32
e-News สพม.18
e-News สพม.15
e-News สพม.9
e-News สพม.2
e-News สพป.ระยอง เขต 2
e-News สพป.สมุทรปราการ เขต 1
e-News สพป.ชลบุรี เขต 1
e-News สพป.ชลบุรี เขต 2
e-News สพป.ชลบุรี เขต 3
e-News สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
e-News สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
e-News สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
e-News สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
e-News สพป.ลำปางเขต 2
e-News สพป.ลำปางเขต 1
e-News สพป.ปัตตานี เขต2
e-News สพป.ปัตตานีเขต 3
e-News สพป.อยุธยาเขต 1
e-News สพป.สุโขทัยเขต1
e-News สพป.สุโขทัยเขต2
e-News สพป.ยะลาเขต3
e-News สพป.นราธิวาสเขต1
e-News สพป.นราธิวาสเขต2
e-News สพป.นราธิวาสเขต3
e-News สพป.อุทัยธานีเขต1
e-News สพป.นครปฐม เขต 1
e-News สพป.นครปฐม เขต 2
e-News อบจ.เชียงราย
e-News สพป.เชียงราย เขต 3
e-News สพป.ตาก เขต 1
e-News สพป.ตาก เขต 2
e-News สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
e-News สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
e-News เพชรบูรณ์อีนิวส์
e-News สพป.สระบุรี เขต 1
e-News สพป.สระบุรี เขต 2
e-News สพป.กำแพงเพชร เขต 1
e-News สพป.น่าน เขต 1
e-News สพป.สิงห์บุรี เขต 1
e-News จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
e-Network อบจ.เชียงราย
e-Network สพป.อุบล เขต 2
e-Network สพป.อุบล เขต 5
e-Network สพป.ชลบุรี เขต 3
e-Network สพป.ระยอง เขต 2
e-Network สพม.36
e-Network สพม.18
e-Network สพม.15
e-Network สพม.9
e-Network สพม.2
e-Networkสพป.สมุทรปราการเขต1
e-Network สพป.พะเยา เขต 2
e-Network สพป.เชียงใหม่ เขต 5
e-Network สพป.ชลบุรีเขต 1
e-Network สพป.ชลบุรี เขต 2
e-Network สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
e-Network สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
e-Network สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
e-Network สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
e-Network สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
e-Network สพป.ยะลาเขต 3
e-Network สพป.ลำปางเขต 1
e-Network สพป.ลำปางเขต 2
e-Network สพป.ปัตตานีเขต 1
e-Network สพป.ปัตตานีเขต 2
e-Network สพป.ปัตตานีเขต 3
e-Network สพป.นราธิวาสเขต1
e-Network สพป.นราธิวาสเขต3
e-Network สพป.สระบุรี เขต 1
e-Network สพป.สระบุรี เขต 2
e-Network สพป.อุทัยธานีเขต1
e-Network สพป.นครปฐม เขต 1
e-Network สพป.นครปฐม เขต 2
e-Network สพป.เชียงราย เขต 3
e-Network สพป.ตาก เขต 1
e-Network สพป.น่าน เขต 1
e-Network สพป.ปราจีนบุรี เขต1
e-Network สพป.ปราจีนบุรี เขต2
e-Network สพป.สุโขทัยเขต 1
e-Network สพป.สุโขทัยเขต 2
e-Network สพป.สิงห์บุรีเขต 1
e-Network สพป.กำแพงเพชร 2
e-Network จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

ข่าว E-news สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวประกาศจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1 [ส่งข่าว]


ถาม-ตอบปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 [ตั้งคำถาม]


กระดานสำหรับประกาศโฆษณาสินค้า [สร้างประกาศ]


ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ดูทั้งหมด]
ประกาศข่าวสาร สพป.เชียงราย เขต 1


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ krubannok.com

ช่วยตอบแบบสำรวจด้วยค่ะ

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 23 คน
     ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 1227758
     เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2555

กิจกรรม สพป.ชร.1

E-album ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
E-album ประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

กลุ่มใน สพป.เชียงราย เขต 1

นโยบายและแผน
อำนวยการ
บริหารการเงิน
นิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริหารงานบุคคล

ความรู้จากเว็บไซต์

ผลงานวิชาการ [ส่งผลงาน]